Üks grupp, seitse ettevõtet


DAVA Foods töötleb, pakendab ja turustab värskeid mune ning müüb edasi mitmeid küpsetatud ja pastöriseeritud munatooteid ja -pulbreid.

Kontserni kuulub neli ettevõtet: DAVA Foods Denmark A/S, DAVA Foods Sweden AB, DAVA Foods Finland Oy ja DAVA Foods Estonia AS. Kontsernis töödeldakse ligikaudu 1,5 miljardit muna aastas ning aasta käive on umbes 1,7 miljonit eurot. Kontsern annab tööd ligi kolmesajale inimesele.

Hetkel on DAVA Foodsil Taanis, Rootsis, Soomes ja Eestis kontserni peale kokku neli pakendamistehast ja kolm tootmistehast.

Omanikustruktuuri kaudu on kontsernil juured ka põllumajanduses ja Põhja-Euroopa loomasöödatööstuses.

DAVA Foods locations


1. DAVA Foods Denmark A/S

2. DAVA Foods Starup K/S

3. DAVA Foods Sweden AB

4. DAVA Foods Norway AB

5. DAVA Foods Packaging A/S

6. DAVA Foods Packaging A/S,
    sales office 

7. DAVA Foods Finland Oy

8. DAVA Foods Finland Oy,
    Närpes Äggpackeri

9. DAVA Foods Estonia AS