Jälgitavus


Alates 01.05. 2004 on kanamune pakendatavatel ettevõtetel kohustus märgistada A–klassi mune tootjakoodiga, mis koosneb numbrite ja tähtede kombinatsioonist vastavalt Euroopa Liidu direktiivile nr 2002/4. 

Munade Märgistus
Toome näite: muna peal on märgistus 3EE12787. 

Number 3 tähistab lindude pidamise viisi vastavalt EL regulatsioonile nr 1274/91 (1 – vabalt peetavate kanade munad, 2 – õrrekanade munad, 3 – puuris peetavate kanade munad), EE on Eesti vabariigi ISO kood (näitab tootja riiki) ja 12787 on farmi hoonele antud number (antud juhul Kulli 1. kanala). Farmi numbreid väljastab Vabariiklik Veterinaar  ja Toiduamet vastava taotluse alusel. DAVA Foods l on praegu kasutusel 8 erinevat tootjakoodi.    

               

Koden På Aegget EST         

 

3 EE 12787 (Kulli 1)
3 EE 16104 (Kulli 2)
3 EE 16121 (Kulli 3)
3 EE 16156 (Kulli 4)
3 EE 16169 (Kulli 5)
3 EE 16176 (Kulli 6)
3 EE 16179 (Kulli 7)
3 EE 16206 (Kulli 8)