Mõranenud munade kontrollimine


Pakkimismasin kontrollib helidetektori abil mõrade esinemist munakoores. Muna lüüakse kolme kohta nuiaga, mille otsas on mikrofon. Iga muna lüüakse neli korda kolme kohta.

Peegeldunud heli määrab, kas koor on terve või mitte.

Määrdunud munade kontrollimine
Kaamerate abil avastab pakkimismasin, kas muna on määrdunud. Kaamerad pildistavad muna eri nurkade alt ja võrdlevad tulemusi standardiga, mis asub detektori programmis. Valgete ja pruunide munade jaoks on eri standardid.

Veriste munade kontrollimine
Fluoroskoopia abil kontrollib masin, kas munas leidub verd. Seda mõõdetakse punase värvi järgi valguses.

Pakkimismasina kontrollimine
Kvaliteediosakond kontrollib pakkimismasinat igal nädalal. Kontrollid jagunevad kaheks: Kas leidub mune, mis oleks tulnud kõlblike munade hulgast eraldada, ja kas leidub kõlblikke mune, mida ei oleks pidanud eraldama. Lastakse läbi 180 mõradega muna, sorteerides samal ajal välja määrdunud ja verised munad. Eelpakendatud munade restid igalt konveierilt lastakse läbi pakkimismasina. Olenevalt pakkimismasina sorteerimisnäitajatest määratakse, kas sorteerimine oli korrektne, ja kaubandusstandardite järgi määratakse, kas pakendatud toote kvaliteet on vastuvõetav.

Valmistoote kontrollimine
Valmistoote kontrolli teeb töötaja, kes avab restid ja munakarbid ning kontrollib mõrade ja mustuse olemasolu. Tulemused pannakse kirja ja tehakse kindlaks, kas ettevõte vastab kaubandusstandardi kvaliteedierisustele.

Koorega munade kvaliteedikontroll


Kaubandusstandardid sätestavad A-klassi munadele kvaliteedierisused ja kehtestavad, et munade väljasaatmisel tohib olla max 5% ja ülejäänud kaubandusahelates max 7% kvaliteedivigadega.

A-klassi munade kvaliteedikontrolli tehakse näidiste kogumise abil pärast seda, kui iga tootja munad on jõudnud pakkimisettevõttesse. Ettevõtte pakkimismasinal on sisseehitatud andurid, mis kindlustavad, et mune kontrollitakse koores esinevate mõrade, mustuse ja veresisalduse suhtes. Masin kontrollib ka kaalu, lisaks kontrollitakse kord nädalas nii pakkimismasinat kui ka pakitud tooteid kooskõlas ettevõtte kvaliteedijuhtimissüsteemiga.

Koorega munade, tooraine kvaliteedikontroll
Tootja juures võetakse regulaarselt näidiseid, et tagada nende vastavus kaubandusstandarditest tulenevatele ja sisemistele nõuetele tooraine kvaliteedi osas.

Jälgitakse järgmist:

• Koorepinna konarlikkus ja puhtus. Tegemist on visuaalse kontrolliga

• Õhuruumi kõrgus, mõõdetuna õhuruumi mõõtmise tööriistaga. Kõrgus ei tohi ületada 6 mm. Eriti värskete munade puhul mitte üle 4 mm

• Rebu värvust mõõdetakse „rebuvärvi lehvikuga”. Tegemist on visuaalse kontrolliga

• Munavalge kõrgus mõõdetuna Haughi ühikutes peab olema suurem kui 60%.

Samal ajal katsetatakse, kui voolav ja tahke on munavalge.

Salmonella bakter


Salmonella on patogeenne soolebakter, mis esineb looduses ja loomade sõnnikus. See levib sõnniku kaudu teistele loomadele, pinnasesse, vette ja vilja. See võib ka levida kanalt munale, nii et tibu nakatub haudumise ajal. Inimesed võivad nakatuda nimetatud allikate kaudu, aga enamasti toiduga, kui see on bakteritega saastunud. Risk nakatuda on munade, linnu-, sea- ja veiseliha, tooreste juurviljade, pastöriseerimata piima, mereandide jne kaudu. Salmonella bakter elab kõige paremini 25–40 °C juures. Salmonelloosi sümptomid on tavaliselt üldine halb enesetunne, kõhulahtisus ja -valu, iiveldus, oksendamine ja/või palavik. Samuti võib see põhjustada liigese-, lihase- ja peavalu.

Salmonella kontrollimine

Munatootjad on kohustatud esitama salmonella kontrolliks munad ja väljaheiteproovid iga kahe nädala tagant.

Väljaheiteproove analüüsitakse bakterioloo-giliselt ja need paljastavad, kas farmis on salmonella või mitte. Pakkimisettevõtteid jälgitakse, et teha kindlaks katsete õigeaegne korraldamine ja nende tulemused, et mitte tekitada ohtu tarbijale.